Ventilatieverslaggeving

Wat is ventilatieverslaggeving ?

Voor alle residentiële bouwprojecten, zowel nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen, waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend vanaf 1 januari 2016, moet verplicht een erkend ventilatieverslaggever worden aangesteld.

 

Deze verslaggever moet vóór aanvang van de bouwwerken een indicatief ontwerp van het ventilatiesysteem opmaken, en moet nadien ook de kwaliteit van de uitvoering van het systeem controleren.

Koppeling met EPB-verslaggeving

Bij de EPB-startverklaring moet een ventilatievoorontwerp worden gevoegd. Het ventilatievoorontwerp is een indicatief plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u een overzicht van de ventilatie-installatie die in uw woning kan worden voorzien.

 

In het document ‘ventilatie ontwerp specificaties’ worden alle prestatie-eisen vastgelegd waaraan de ventilatie-installatie volgens de norm STS-P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ moet voldoen. Dit document wordt aan de ventilatie installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

 

Bij oplevering van de ventilatie installatie moet een ventilatieprestatieverslag worden opgesteld door een erkend ventilatieverslaggever. Dit verslag kan ter controle worden vergeleken met de ‘ventilatie ontwerp specificaties’. Dit verslag moet aan de EPB-verslaggever worden bezorgd in functie van de EPB-aangifte van het gebouw.

Enkel via een erkend ventilatieverslaggever

Ventilatieverslaggeving moet worden uitgevoerd door een erkend ventilatieverslaggever.

Hij moet de hierboven documenten opmaken volgens de norm STS-P 73-1 en indienen bij het kwaliteitskader BCCA vzw,

 erkend door de Vlaamse Overheid.

 

Bureau E-norm is uw erkend verslaggever!

Wat betekent dit praktisch voor u?

U dient als bouwheer een erkend ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit doet u best zo vroeg mogelijk zodat reeds bij het uitwerken van het ontwerp van uw gebouw, gekend is waar en hoe u de ventilatie installatie en haar leidingen moet voorzien.

Hierboven wordt de koppeling naar de EPB-verslaggeving voor uw gebouw duidelijk gemaakt.

 

Zonder een correcte ventilatieverslaggeving kan de EPB-verslaggeving voor uw gebouw niet worden uitgevoerd.

Als specialist in EPB-verslaggeving en als erkend ventilatieverslaggever, is Bureau E-norm de perfecte aanvulling voor uw bouwteam.

 

Vrijblijvende informatie ventilatieverslag

Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen contact op met u!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Wij staan klaar voor al uw vragen en projecten.

 All Rights Reserved. Design by c'mon sense.

BOUWFYSICA

TECHNIEKEN

CONTACT