Luchtdichtheid

Wat is een luchtdichtheidstest (BlowerDoor)?

Bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest op een gebouw, ook gekend als BlowerDoor test, wordt gemeten hoe luchtdicht het betreffende gebouw is. Met andere woorden: welk volume lucht ontsnapt er of komt er ongemerkt binnen doorheen kieren, spleten, openingen... in de muren, het dak, het buitenschrijnwerk en de installaties van het betreffende gebouw.

 

In combinatie met een thermografisch onderzoek kan de precieze locatie van de luchtlekken worden opgespoord. Een dergelijk onderzoek stelt de bouwheer in de mogelijkheid de luchtdichtheid van zijn gebouw aanzienlijk te verbeteren.

Invloed van een luchtdichtheidstest op het E-peil

De luchtdichtheid van een gebouw heeft een zeer grote invloed op het E-peil van dat gebouw. In de EPB-regelgeving wordt de standaardwaarde voor luchtdichtheid zeer pessimistisch ingeschat. Een luchtdichtheidstest zal voor een degelijk uitgevoerd gebouw steeds leiden tot een aanzienlijke winst in E-peilpunten.

 

Een gebouw dat moeilijk de geldende EPB-norm haalt, kan dus met behulp van een luchtdichtheidstest toch nog aan de norm voldoen. Zo kunnen boetes worden vermeden. In sommige gevallen kan een lager E-peil ook leiden tot extra premies, subsidies of korting op de onroerende voorheffing.

Wat is het nut van luchtdicht bouwen ?

Luchtdicht bouwen heeft tal van voordelen:

Energiebesparing: bij koud weer worden ongewenste warmteverliezen doorheen de luchtlekken beperkt

Energiebesparing: bij warm weer worden ongewenste warmtewinsten doorheen de luchtlekken beperkt

Correct functioneren van het mechanisch ventilatiesysteem
(ongewenste ventilatie doorheen luchtlekken brengen het mechanisch ventilatiesysteem in de war)

Betere geluidsisolatie

Vermijden van te droge binnenlucht in de winter

Verbeteren van het wooncomfort door het vermijden van een 'tochtgevoel'

Vermijden van indringing van stof, schimmelsporen...

Betere prestaties bij brand: minder snel binnendringen van rook en zuurstof, hogere brandweerstand

Vermijden van vochttoename in de bouwconstructies door conventie
(de vochttoename kan leiden tot schimmelontwikkeling en bouwschade)

Wanneer wordt een luchtdichtheidstest best uitgevoerd?

Voor het uitvoeren van een geldige luchtdichtheidstest is het noodzakelijk dat alle werkzaamheden

die een invloed hebben op de luchtdichtheid van het gebouw, uitgevoerd zijn:

De pleisterwerken zijn uitgevoerd

De luchtdichte laag moet aangebracht zijn op de lichte constructies

De verschillende bouwelementen moeten onderling luchtdicht op elkaar aangesloten zijn

Alle perforaties van de buitenschil van het gebouw moeten uitgevoerd zijn

 

Er kan ook een voorafgaande luchtdichtheidstest worden uitgevoerd om eventueel resterende luchtlekken vroegtijdig op te sporen, vóór de afwerking van het gebouw. Op dat moment zijn de luchtlekken nog bereikbaar en kunnen ze nog worden opgelost. De resultaten van deze meting kunnen niet in de EPB-resultaten worden gebruikt.

Vrijblijvende informatie luchtdichtheidtest

Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen contact op met u!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Wij staan klaar voor al uw vragen en projecten.

 All Rights Reserved. Design by c'mon sense.

BOUWFYSICA

TECHNIEKEN

CONTACT