EPB-verslaggeving

EPB Wetgeving

De Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) is de omzetting van Europese richtlijnen die de energieprestaties van gebouwen reglementeren. Het behalen van een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie beperkt het energieverbruik van gebouwen en van hun vaste installaties. Een gecontroleerde ventilatie waarborgt een goede kwaliteit van de binnen lucht. Het voldoen aan deze niveaus bevordert eveneens het algemene comfort van gebouwen.

 

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving van kracht. Dit impliceert dat elke nieuwbouw, elke verbouwing of elke uitbreiding van woningen, kantoren, burgerlijke gebouwen, industriegebouwen ..., die een stedenbouwkundige vergunning, vereist, ook een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening en energiebesparing moet halen.

 

Met andere woorden: elke bouwaanvraag moet aan de EPB-eisen voldoen.

Wat betekent EPB praktisch voor u ?

De opdrachtgever moet vóór de start van de werken een EPB-verslaggever aanstellen. Het is echter aanbevolen om de verslaggever reeds bij het ontwerp van het bouwwerk aan te stellen: de EPB-eisen hebben namelijk een niet te verwaarlozen impact op de architectuur van het bouwwerk.

 

Na zijn aanstelling berekent en controleert de verslaggever het isolatiepeil (K-peil), het energiepeil (E-peil) en de minimale ventilatievoorzieningen voor het gebouw. Hij formuleert deze resultaten in de startverklaring, die hij uiterlijk 8 dagen vóór de start van de werken doorstuurt naar de energieprestatiedatabank van de Vlaamse overheid. Deze startverklaring geeft reeds aan of het bouwwerk al dan niet aan de EPB-eisen zal voldoen. Op dit moment kan nog worden bijgestuurd waar nodig.

 

Na de uitvoering van de werken voert de verslaggever de berekening opnieuw uit, deze keer aan de hand van de werkelijk uitgevoerde toestand. De resultaten daarvan worden verwerkt in de EPB-aangifte, die terug wordt doorgestuurd naar de energieprestatiedatabank. Het is op dat moment belangrijk dat het opgerichte bouwwerk voldoet aan de EPB-eisen.

 

De bouwheer ontvangt een EPC-certificaat van het nieuw opgetrokken bouwwerk. Dit certificaat is 10 jaar geldig.
De eigenaar zal dit document nodig hebben bij verkoop of verhuring van zijn eigendom.

Wat wordt er eigenlijk berekend ?

De verslaggever controleert de volgende zaken tijdens zijn berekening:

 

Thermische isolatie

Maximaal isolatiepeil (K-peil) van het gebouw in zijn totaliteit

Maximale isolatiewaarden van de afzonderlijke scheidingsconstructies

 

Koudebruggen

Welke koudebruggen zijn niet EPB-aanvaard?

 

Energieprestatie

Maximaal primair energieverbruik (E-peil) van het gebouw

Minimum aandeel aan hernieuwbare energie

Jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte

 

Binnenklimaat

Minimale ventilatievoorzieningen: bepalen van de toevoer-, de doorstroom- en de afvoerdebieten per ruimte

Beperking van het risico op oververhitting in de zomer

Peilers van de EPB

Compact bouwen | Thermisch isoleren

Luchtdicht bouwen | Ventileren

Benutten van zonnewarmte | Zonwering tegen oververhitting

Zorgvuldige keuze van technieken | Hernieuwbare energie

Vrijblijvende informatie EPB

Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen contact op met u!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Wij staan klaar voor al uw vragen en projecten.

 All Rights Reserved. Design by c'mon sense.

BOUWFYSICA

TECHNIEKEN

CONTACT