Veiligheidscoördinatie

Wat is een veiligheidscoördinator?

Veiligheidscoördinatie is letterlijk de coördinatie van de veiligheid op de bouwplaats. Het moet de werf

veiliger maken voor de mensen die er werken, die er op bezoek komen en die er zich in de nabijheid van begeven.

 

De veiligheidscoördinator zal onder andere de persoonlijke beschermingsmiddelen van de werknemers controleren

(helm, schoenen, bril, enz…), de keuring van het werfmaterieel nagaan, de collectieve afscherming van voorbijgangers nakijken enz...

 

De wetgever besliste in 2001 om de veiligheidscoördinatie verplicht te maken voor bouwwerven.

Sindsdien wordt een sterke daling van arbeidsongevallen op de werf genoteerd.

Wanneer is veiligheidscoördinatie verplicht ?

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken (nieuwbouw, verbouwing, renovatie, uitbreidingen, onderhoud ...) waarbij ten minste twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens werken uitvoeren. Deze verplichting is onafhankelijk van de omvang, de risicograad of de kostprijs van de werken. Ze geldt voor particulieren, ondernemingen en openbare besturen.

 

Veiligheidscoördinatie is bovendien verplicht zowel tijdens de ontwerpfase van de bouwwerken, als ook tijdens de uitvoering ervan.

 

De verplichting van veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen of voor particuliere woningbouw werd niet afgeschaft.

Wat doet een veiligheidscoördinator ?

Er zijn twee types veiligheidscoördinatoren: de coördinator – ontwerp en de coördinator – uitvoering.
In de praktijk worden deze twee functies meestal door één persoon uitgevoerd.

 

De coördinator – ontwerp zal de architect en de bouwheer met advies bijstaan, om reeds bij het ontwerp van het bouwwerk de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien voor een veilige uitvoering van de werken, en voor een veilige uitvoering van eventuele latere werken en onderhoud. Dit advies bundelt hij in een veiligheids- en gezondheidsplan (VGP). Voor grote werven maakt hij ook een coördinatiedagboek. Tot slot stelt hij nog het postinterventiedossier (PID) op. Dit document bevat de technische gegevens van het bouwwerk die nuttig kunnen zijn voor het voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen bij latere onderhouds- of herstellingswerken.

 

Tijdens de uitvoering van de bouwwerken zal de coördinator – uitvoering aan de hand van werfinspecties controleren of de veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het veiligheids- en gezondheidsplan, correct worden toegepast door de aannemers.

Hij spoort ook onvoorziene risico’s op, en stuurt bij waar nodig. Hij noteert zijn bevindingen in het coördinatiedagboek.

Na het uitvoeren van zijn taak overhandigt de coördinator het postinterventiedossier aan de opdrachtgever.

Dit document moet wordt bewaard door de eigenaar van het bouwwerk. Bij een latere verkoop van het bouwwerk,

moet het postinterventiedossier aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Het aanstellen van de veiligheidscoördinator

De aanstelling van de veiligheidscoördinator dient volgens de wetgeving te gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst. Daarin worden de taken en de verplichtingen van de coördinator en zijn aansteller beschreven. Ook het honorarium van de coördinator moet worden vastgelegd in deze overeenkomst.

Vrijblijvende informatie veiligheidscoördinatie

Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen contact op met u!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Wij staan klaar voor al uw vragen en projecten.

 All Rights Reserved. Design by c'mon sense.

BOUWFYSICA

TECHNIEKEN

CONTACT